The Terraced Tower view Highlevel

Uw persoonsgegevens

CBRE Global Investors gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle bedrijfsonderdelen van CBRE Global Investors en/of de aan haar gelieerde en/of de door haar aangestelde partijen die zorg dragen voor de verhuur, verkoop, het beheer en onder houd van woningen, zodat steeds een zo goed mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die CBRE Global Investors tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

W
ooove B.V spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Wooove B.V behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Wooove B.V geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Wooove B.V geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Wooove B.V garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens Wooove B.V dan wel de gevolgen daarvan.

Al het beeldmateriaal zijn impressies en niet noodzakelijk de exacte weergave van de geselecteerde woning.

Wooove B.V aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacy

Verwerken van persoonsgegevens via Wooove

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van Wooove – online sales solutions voor vastgoedprofessionals (Wooove) voor het adverteren en aanbieden van onze woningen. Wooove stelt ons in staat om woningen te verhuren, door middel van het aanbieden van (huur)woningen uit nieuwbouwprojecten.

Wooove verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

persoonsgegevens die middels een chatbericht aan ons worden verzonden;

Woonvoorkeuren;

In welke projecten u interesse heeft;

Financiële gegevens, zoals salarissen;

Burgerlijke staat;

Beroep;

Rekeningnummer;

Beschikbaar vermogen;

Dienstverband;

Kopie ID-bewijs (u dient bij het opsturen hiervan zelf uw burgerservicenummer af te schermen);

Betalingsverleden;

Beschikbaarheid voor een afspraak met de telefonische helpdesk;

Wij verzamelen deze gegevens onder andere via e-mail en contactformulieren.

Doeleinden

We gebruiken de persoonsgegevens via Wooove voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met geïnteresseerden in huurwoningen;

Het doen van een inkomenscheck, ID-check, bankcheck en eventuele andere controles alvorens een huurovereenkomst met u te sluiten;

Verhuren van (nieuwbouw)woningen;

Het bijhouden van een klantbestand;

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken. Wij bewaren de via Wooove verkregen gegevens in ieder geval zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden, en daarna nog 6 maanden om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Wanneer wij gegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst die wij met u sluiten, bewaren wij de gegevens voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna bewaren uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

Beveiliging

Wooove neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Wooove dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

Derde partijen

Wooove kan uw persoonsgegevens doorsturen naar derde partijen in de volgende omstandigheden:

Wooove maakt gebruik van derde partijen (sub-verwerkers) wanneer deze nodig zijn voor de diensten van Wooove. Zoals een hostingprovider of software developer. Wooove eist van deze derde partijen dat zij voldoen aan Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy;

Wooove kan gegevens doorgeven aan ScreenConnect om u een online helpdesk te bieden, die indien gewenst op afstand mee kan kijken naar uw computerscherm;

Wooove analyseert alleen gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar diensten, wanneer zij hiervoor toestemming heeft gekregen;

Wooove kan persoonsgegevens overdragen aan de bevoegde autoriteiten in geval van een vermoeden van fraude of misbruik;

Wooove kan informatie overdragen aan een opvolger in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van activa, faillissement of andere bedrijfsverandering.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen (wanneer de gegevens niet correct of niet langer relevant zijn).

U kunt ons eveneens verzoeken om een kopie van uw gegevens in een gangbaar formaat.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- & cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wooove

Entrada 500

1062 KS AMSTERDAM

E-mail: info@wooove.nl

Cookie instellingen

Bij uw bezoek aan deze website vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Functionele cookies

Functionele cookies maken extra functionaliteit zoals het tonen van video’s en plattegronden mogelijk op de website.

Analytische cookies

Analytics cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door (anoniem) gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Advertentie cookies

Advertentie cookies (tracking cookies) worden gebruikt om bezoekers op de juiste (social) platforms de juiste advertentie te laten zien. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Op deze manier kunnen wij onze advertenties en marketing zo efficiënt mogelijk inrichten.

Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookie instellingen via de keuze die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website of onderin de website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst zelf handmatig de cookies te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Cookies verwijderen

Hoe slim cookies ook zijn, je bent nog steeds de baas over je computer. We leggen uit hoe je met cookies omgaat, hoe je ze weigert en verwijdert. We geven instructies voor de 5 populairste browsers. Gewone cookies verwijderen is simpel. Maar bedenk wel dat je na het opschonen op sommige websites opnieuw moet inloggen. En dat je op andere sites soms iets opnieuw moet instellen.

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’.

Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’.

Cookies verwijderen in Edge

Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt wissen’.

Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de ‘Wissen-knop’.

Cookies verwijderen in Firefox

Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.

Klik op ‘Alle verwijderen’.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.

In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan.

Druk op de knop ‘Browsegegevens’ wissen.

Cookies verwijderen in Safari (MacOS)

Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Automatisch cookies verwijderen

Je kunt cookies ook automatisch laten wissen wanneer je de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kun je niet gevolgd worden.

Automatisch cookies verwijderen in Internet Explorer

Klik op het tandwiel rechtsbovenin  > kies Internetopties.
Vink ‘Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan en klik op ‘OK’.


Automatisch cookies verwijderen in Edge

Klik rechtsboven op de 3 puntjes, klik op Instellingen, selecteer ‘Kies wat u wilt wissen’ en kies hierna in ieder geval de cookies.

Zet het schuifje op Aan bij de optie ‘Dit altijd wissen bij sluiten van browser’.

Automatisch cookies verwijderen in Firefox

Klik op de 3 streepjes rechtsboven, kies Opties > Privacy.

Verander de optie ‘Geschiedenis onthouden’ in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.

Selecteer onder ‘Cookies van websites accepteren’ bij ‘Bewaren totdat’ en verander de keuze in ‘Ik Firefox afsluit’.

Automatisch cookies verwijderen in Chrome

Klik de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies Instellingen.

In het instellingenmenu klik je helemaal onderin op de optie ‘Gevanceerd’ en de rest van de pagina met de privacy-opties komt in beeld.

Automatisch cookies verwijderen in Safari (MacOS)

Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Algemeen > Verwijder onderdelen uit geschiedenis > Na één dag.

Kies Instellingen voor content > Cookies. Kies voor de optie ‘Lokale gegeven alleen bewaren totdat je je browser sluit’.

Cookies van derden weigeren

Je kunt je browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken. Het is beter om cookies selectief toe te staan.

Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die je bezoekt, en cookies van derden (‘third party cookies’) zoals van advertentienetwerken.

Cookies van derden weigeren in Internet Explorer

Klik op het tandwiel rechtsbovenin  > kies Internetopties > tabblad Privacy en klik op de knop ‘Geavanceerd’.

Vink ‘Automatische cookieverwerking opheffen’ aan, ga naar ‘Eigen cookies’ en zet een vinkje voor ‘Accepteren’. Zet achter ‘Cookies van derden’ een vinkje voor ‘Blokkeren’ en klik op ‘OK’.

Klik nogmaals op ‘OK’.

Cookies van derden weigeren in Edge

Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > Instellingen.

Kies onder Geavanceerde instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven.

Kies onder Cookies > Alleen cookies van derden blokkeren.

Druk bovenin op de 2 naar links wijzende pijltjes om het geavanceerde instellingen-menu te verlaten.

Cookies van derden weigeren in Firefox

Klik op de 3 streepjes, rechtsbovenin. > Klik op Opties > Privacy.

Verander de optie ‘Geschiedenis onthouden’ in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’ (als dat niet al gebeurd is).

Kies bij ‘Cookies van derden accepteren’ voor de optie ‘Nooit’.

Cookies van derden weigeren in Chrome

Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies Instellingen.

In het instellingenmenu klik je helemaal onderin op ‘Gevanceerde instellingen weergeven’ en de rest van de  pagina met de privacy-opties komt in beeld.

Kies Instellingen voor content > Cookies. Vink de optie ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren ‘ aan.

Cookies van derden weigeren in Safari (MacOS)

Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy.

Vink bij ‘Blokkeer cookies’ aan ‘Van derden en adverteerders’.

Cookies slim weigeren met adblockers

Als je alle cookies van derden blokkeert (zie de vorige stap), werken sommige websites minder goed. Het is beter om alleen de ongewenste cookies van advertentienetwerken te weren.

Voor alle webbrowsers bestaan ‘adblockers’ die selectief zulke cookies uitschakelen en advertenties weghouden uit webpagina’s. Adblockers werken met lijsten van te blokkeren cookies, dus niet alles wordt meteen geblokkeerd.

Flashcookies verwijderen

Flash-cookies doen hetzelfde als normale cookies maar je moet ze anders beheren.

Handmatig verwijderen

Handmatig een flashcookie verwijderen kan ook (in elke webbrowser), via de site van de makers van Flash.

Ga naar de website van Macromedia.

Je krijgt een webpagina met daarin een Flash-venster.

Klik in het venster op ‘Alle sites verwijderen’.

Flash verwijderen

Door de Flash Player (een los programma) van de computer te verwijderen voorkom je dat Flash-cookies (zomaar) worden geplaatst. In de software worden regelmatig lekken ontdekt die hackers kunnen misbruiken, dus hem verwijderen is ook goed voor je veiligheid. De maker geeft verwijderinstructies voor Windows en Mac OS.

Cookies verwijderen en blokkeren op je smartphone of tablet

iOS (iPad en iPhone)

Ook in de iOS-browser Safari voor je iPhone en iPad kun je alle opgeslagen cookies verwijderen.

Ga naar Instellingen > Safari > scroll naar beneden en kies voor Wis geschiedenis en data > Wis.

Je bent nog niet klaar, er wordt nog meer data bewaard. Ga naar Instellingen > Safari > Geavanceerd > Website data en druk op ‘Verwijder alle websitedata’.

Je kunt vervolgens instellen om de tracking cookies van derde partijen, bijvoorbeeld advertentienetwerken, automatisch te blokkeren, zodat je in het vervolg minder van deze cookies ontvangt (al blijft af en toe zelf de cookies opruimen verstandig). Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > Safari > Voorkom volgen (onder Privacy en Beveiliging).

Zet het schuifje op ‘Aan’.

Android

Gebruik je een Android-smartphone of tablet met de Chrome-browser? Dan kun je ook hierop eenvoudig alle cookies verwijderen.

Open de browser en tik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies Instellingen > Privacy > Browsegegevens wissen (helemaal onderaan) en vink in ieder geval aan: ‘Cookies en sitegegevens’.

Tik op ‘Gegevens wissen’.

Je kunt vervolgens ook instellen om cookies voortaan helemaal te blokkeren, zodat je in het vervolg niets meer hoeft te verwijderen. Het is aan te raden om niet alle cookies te blokkeren en de functionele cookies van de website zelf wel toe te staan.

Dat doe je zo:

Open de browser en tik op de 3 bolletjes, rechtsbovenin > kies Instellingen > Site-instellingen > Cookies.

Haal het vinkje weg bij ‘Cookies van derden toestaan’.

 

RENTED OUT

All apartments have been rented out.